HUOM FORUM
  • 24.05.2017.

  „Edukacija liječnika za benefit pacijenata SPIROM“

  Iza nas je još jedan u stručno-znanstvenom pogledu uspješan kongres HUOM-a na kojem su održane brojne radionice i interaktivna predavanja.

  U sklopu projekta „Edukacija liječnika za benefit pacijenata SPIROM“ održana je spirometrijska radionica potpomognuta donacijom financijskih sredstava kompanije GSK d.o.o. Organizaror ove radionice bila je Varaždinska podružnica HUOM-a pod vodstvom prim.Tatjane Cikač, dr.med. Radionicu su održale Kristina Sambol, dr.med. i prim.Tatjana Cikač, a na njoj su sudjelovali mladi liječnici koji rade u ordinacijama obiteljske medicine. Sudionike smo upoznali sa osnovnom spirometrijskom opremom te standardiziranim načinom izvođenja spirometrijskog pregleda, kontrolom kvalitete i interpretacijom spirometrijskih nalaza u skladu sa važećim smjernicama. Osim predavanja održane su i praktične vježbe (koristeći spirometre) u malim grupama. Također im je dodijeljen edukacijski materijal koji smo izradili kako bi im se olakšala interpretacija nalaza i odabir terapije u svakodnevnom radu sa pacijentima.

  Planiramo nastaviti sa održavanjem radionica u podružnici HUOM-a Varaždin radeći na edukaciji liječnika obiteljske medicine s područja naše regije koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati kongresu.

  Dokumenti