HUOM FORUM

Novosti

    • 18.10.2016

    CARE projekt

    U sklopu CARE projekta organizira se edukacija za djelatnike koji se u sklopu svojih redovnih aktivnosti…

O HUOM-u

Hrvatska udružba obiteljske medicine (HUOM) je neovisna i samostalna strukovna udruga liječnika specijalista opće/obiteljske medicine, specijalizanata obiteljske medicine i drugih liječnika koji se bave obiteljskom medicinom... više