HUOM FORUM
    • 30.11.2015.

    Zahtjev za bodovanje mentorstva i objavljenih članaka

    Za bodovanje znanstvenih/stručnih članaka potrebno je podnijeti osobni zahtjev za bodovanje i kopiju članka.

    Zamolbi za bodovanjem mentorstva specijalizantu liječnik mora priložiti rješenje o imenovanju za mentora te potvrdu da je specijalizant uspješno položio specijalistički ispit.

    Dokumenti