HUOM FORUM
    • 22.10.2015.

    Upitnik za procjenu depresije i anksioznih poremećaja

    Simptomi anksioznosti i depresije često se preklapaju, a dijagnostika je kompleksna. Terapija, osim psihofarmaka, uključuje psihoedukaciju, psihoterapiju i samopomoć.

    Dokumenti