HUOM FORUM
  • 28.07.2015.

  XXII Kongres obiteljske medicine

   

  Nešto što sigurno ne biste htjeli propustiti u 2015 godini je XXII Kongres liječnika obiteljske medicine koji će se održati u Varaždinu, gradu baroka, cvijeća i špancira od 09.04.-11.04.2015. pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH 

  Prvi kongres liječnika obiteljske medicine Hrvatske održan je u Varaždinu 1993 godine. Od tada svake se godine održava kongres liječnika obiteljske medicine u drugom gradu diljem lijepe naše.

  Varaždinskoj podružnici pripala je čast da organizira kongres obiteljskih liječnika uz adekvatnu stručnu edukaciju i novosti u medicini uz osiguran bogat društveni sadržaj.

  Teme kongresa su :

  1. Metabolički poremećaj
  2. Polipragmazija

  Uz prezentacije radova, predavanja i simpozije, održati će se i radionice:
  spirometrija
  dijabetes
  bol
  Balintova grupa
  antikoagulantna terapija
  reanimacija
  oftalmoskopija

   

  Izjava  o sukobu interesa (XXII. Kongres HUOM-a, Varaždin, 9.-11.4.2015.)

  HUOM  smatra svojom etičkom obavezom da zamoli  sve predavače i predsjednike radnog
  predsjedništva da dostave izjave o mogućem sukobu interesa upravnom odboru HUOM-a .
  ____________________________________________________________________________
   
  Vodič za predavače na XXII. Kongresu HUOM-a, Varaždin, 9.-11.4.2015.)
   
  Molimo  Vas da svoja predavanja pošalje mailom na adresu
   
  Na kongresu ćete moći  prekontrolirati svoje predavanje, te molimo da se javite  stručnom osoblju
  prije same sesije predavanja.
  Radno predsjedništvo će Vas upozoriti zadnju minutu predavanja da iznesete zaključak.

  Organizacijski odbor: Varaždinska podružnica HUOM-a

  Predsjednica Varaždinske podružnice: Tatjana Cikač dr.med.

  Službeni tehnički organizator kongresa: HORIZONT putnička agencija d.o.o
  Aleja kralja Zvonimira 1     42000 Varaždin
  tel: 00385 42 395 111   fax:00385 42 395 112   gsm: 00385 91 1 487 729
  e-mail: ivana@horizont-travel.hr     web: www.horizont-travel.hr

   

   ROK ZA DOSTAVU RADOVA: 10.02.2015. na e-mail: kongres2015.varazdin@gmail.com

  VIDEO NAJAVA KONGRESA

  i na YOUTUBE HUOM Varaždin 2015

  O Kongresu također možete pronaći i na Facebook-u: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004854585379

   

  Dokumenti