HUOM FORUM
    • 15.11.2015.

    Test ctanja sata

    Rana dijagnoza Alzheimerove bolesti ključna je za pravodobni početak liječenja. Jedan od testova probira koji je vrlo indikativan i može se primijeniti u ordinacije liječnika obiteljske medicine je i test crtanja sata

    Dokumenti