HUOM FORUM
    • 15.10.2017.

    Smjernice za liječenje astme

    U svrhu što učinkovitijeg zbrinjavanja astme diljem svijeta rabe se globalne smjernice za liječenje astme. Najčešće se rabe smjernice Globalne inicijative za astmu (GINA), revidirane 2017. godine.

    Dokumenti