HUOM FORUM
    • 15.10.2017.

    Smjernice za dijagnozu i liječenje KOPB-a

    KOPB je jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u svijetu te je velik javnozdravstveni problem koji zbog svojeg kroničnog tijeka i visoke prevalencije među populacijom značajno opterećuje zdravstvene resurse.

    U liječenju KOPB-a služimo se smjernicama Globalne inicijative za kroničnu opstruktivnu bolest pluaća (GOLD) koje uključuju farmakološke i nefarmakološke mjere koje ovise o težini bolesti s ciljem kontrole simptoma, smanjenja egzacerbacija i poboljšanja kakvoće života.