HUOM FORUM
    • 30.07.2017.

    Sgarbossa kriterij

    Prisutnost bloka lijeve grane (LBBB) u EKG- u otežava postavljanje dijagnoze infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI) stoga što ood LBBB postoje odstupanja ST spojnice u svim odvodima. Sgarbossa kriteriji pomažu u postavljanju dijagnoze STEMI kod pacijenata sa LBBB i simptomima akutnog infarkta miokarda.