HUOM FORUM
    • 28.10.2017.

    Međunarodni stručni skup “Zdravlje u svakoj veličini tijela- novi pristupi znanstvenom rješavanju izazova pretilosti”

    Centar za poremećaj hranjenja BEA organizira međunarodni stručni skup “Zdravlje u svakoj veličini tijela- novi pristupi znanstvenom rješavanju izazova pretilosti” koji će se održati 8.12.2017. godine u Velikoj dvorani NZJZ "dr.Andija Štampar".

    Dokumenti