HUOM FORUM
    • 08.11.2015.

    Korigirani QT interval

    QT- interval je vremenski razmak između početka depolarizacije ventrikula i kraja repolarizacije ventrikula. Interval se korigira prema frekvenciji srca prema formuli.