HUOM FORUM
    • 18.10.2015.

    Klirens kreatinina prema Cockcroft -Gault jednadžbi

    Cockcroft-Gault jednadžba za procjenu GFR uzima vrijednosti serumskog kreatinina te dob i težinu ispitanika. Svojstvo ove jednadžbe je ovisnost klirensa kreatinina o dobi.

    Cockcroft-Gault jednadžba