HUOM FORUM
    • 18.10.2015.

    Kalkulator za izračun kardiovaskularnog rizika - HeartScore

    Putem linka možete pristupiti na elektronsku i interaktivnu verziju SCORE tablica rizika Ezropskog vodiča za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.