HUOM FORUM
    • 04.12.2015.

    Iznos naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

    Ministar zdravlja donio je odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju (u privitku) koja je objavljena u NN br. 55/15 od 20.5.2015. godine.