HUOM FORUM
    • 04.02.2018.

    IX. KONGRES DRUŠTVA NASTAVNIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE (DNOOM)

    IX. KONGRES DRUŠTVA NASTAVNIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE (DNOOM), "Suvremeni izazovi u skrbi bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini", te II. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, "Specifičnosti sestrinske skrbi usmjerene bolesnicima s kroničnim bolestima"
    Timski rad u PZZ održat će se u Zagrebu (Hotel Antunović) od 15.-18.03.2018.