HUOM FORUM
    • 31.01.2016.

    Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju (HAM-D)

    HAM-D je mjerni instrument koji sumira težinu depresivnih simptoma te se koristi za oscjenu težine depresivnih simptoma.