HUOM FORUM
    • 17.07.2017.

    Epileptički napadaji - dijagnostički i terapijski postupci i razine zbrinjavanja u pedijatriji

    Epileptički i neepileptički (prigodni napadaji) najčešća je neurološka patologija u pedijatriji s učestalošću 4-10%. Epileptički su napadaji najčešći u dojenčadi i male djece, ponajprije oni u febrilitetu. Cilj je poboljšanje kakvoće zbrinjavanja pedijatrijskih
    bolesnika s prvim epileptičkim napadajem, racionalizacija dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

    Dokumenti