HUOM FORUM
  • 21.10.2017.

  EDUKAL 2017

  Treća edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2017 održati će se 8. i 9. prosinca 2017. u zagrebačkom Hotelu International. Konferencija će biti usmjerena na tri teme:

  • Poticanje ranog otkrivanja demencije,
  • Prava osoba s demencijom i njihovih skrbnika i
  • Konkretne mogućnosti unaprjeđenja kvalitete života osoba s demencijom

  Prijaviti se možete putem obrasca za prijavu na konferenciju. Sudjelovanje na konferenciji boduje se sukladno pravilnicima stručnih komora.