HUOM FORUM
    • 17.07.2017.

    Dijagnostički postupnik za recidivirajuću abdominalnu bol u djece

    Recidivirajuca (rekurentna) abdominalna bol (RAB) razlog je 5-10% pregleda kod pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a zbog svog ponavljajuceg karaktera cesto iscrpljuje dijete, roditelje i lijecnike. Organski, psihogeni i funkcionalni uzroci poremecaja preklapaju se u vecoj ili manjoj mjeri, otežavajuci dijagnozu i lijecenje.

    Dokumenti