HUOM FORUM
    • 17.11.2015.

    Crusade bleeding score

    Antitrombocitna terapija je važan dio terapije kod pacijenata sa NSTEMI i STEMI no ujedno povećava rizik od velikih krvarenja. Crusade csore služi za procjenu rizika od velikog krvarenja kod pacijenata s NSTEMI te odabir optimalne terapije.