HUOM FORUM
    • 18.10.2015.

    ASA GI/CV risk calculator

    Starenjem populacije sve je veći broj pacijenata koji boluju od cerebrovaskularnih ili kardiovaskularnih bolesti zbog čega u terapiji imaju neki od antitrombocitnih lijekova (najčešće ASK) čime se povećava rizik od razvoja peptičkog ulkusa.

    CV/GI risk calculator pomaže u procjeni rizika i koristi primjene ASK individualno kod svakog pacijenta te potrebe za pofilaktičkim uzimanjem IPP-a.